Fedeli di lingua slovena

Kratka zgodovina slovenske župnjiske verske skupnosti v cerkvi  sv. Vincencija Pavelskega

Od leta 1947 in to ob 07.00 uri zjutraj se je začela slovenska maša  v  cerkvi sv. Vincencija. Prvi duhovnik je bil msgr. Ivan Kramarič. Od takrat dalje pa je sledilo več duhovnikov in sicer: Jože Jamnik, Lojze Zupančič,  Marij Gerdol, Anton Surina, Stanko Janežič, pater Alfons Valič, Stanko Živic, Jože Špeh in sedaj pa pater Rafko Ropret.
Isto leto 1947 je bil ustanovljen slovenski pevski zbor, katerega je vodil Italijan m.o  Schiavoni. Tudi v temu zboru se je vrstilo več dirigentov in organistov, bodisi Slovencev kot Italijanov. Med temi so bili: m.o Tiberio nato Marica Zupančič, sestra duhovnika Zupančiča; skladatelj Zorko Harej in že pokojni  Paolo Coral  ter prof. Marjan Kos. Za celih dvajset let, od leta 1970, je vodil zbor m.o Giorgio Cecchini. Njemu sta sledila dva mlada organista in to Tamara Cetin in David Puntel.
Leta 2000 in do leta 2011, zaradi prerane smrti, je vodila in orglala prof. Učka Krže.
Na njeno mesto in to od leta 2011 pa orgla in spremlja zbor prof. Andrej Pegan. Začetni zelo številčen zbor se je z leti zmanjšal in zaradi tega poje hvala Bogu v materinem jeziku kar v cerkvenih klopeh. Tudi vaje zbora so se preselile iz cerkve v župnjiško dvorano imenovano Ognjišče, na ulici Revoltella. Tu se zbiramo vsako nedeljo po maši ne samo za vaje a tudi za družabno srečanje ob kavici in sladici, v dobri družbi kaj poklepetamo. Enkrat letno, nekje splomladi,  z zborom organiziramo skupen izlet z kosilom vred.
Dvakrat letno, med božičnimi in velikonočnimi prazniki, sodelujemo z našim zborom in organistom pri slovenski maši v domu Itis za slovenske tamkajšnje varovance.
Med letom, vsako nedeljo in praznikih, od leta 1966, imamo slovensko mašo ob 08,00.uri zjutraj. V postu skušamo pripraviti križev pot in na Veliki petek pa ga vedno uresničimo, razen nepredvidevanj. Tudi maja meseca skušamo izpeljati Šmarnice z Litanijami Matere božje.
22 decembra 2011 je Glasbena matica organizirala v tej cerkvi s svojimi gojenci   uspešen Božični koncert.
Letos in to  26/02/2015 smo v sodelovanju z Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz Trsta organizirali orgelski koncert med katerim so orglali prof. Tomaž Simčič,  David Lenissa  in organist našega zbora prof. Andrej Pegan. Med koncertom je tudi zapel zbor prej omenjene Zveze. Tudi ta koncert je bil uspešen z velikim sodelovanjem publike.
Naša slovenska verska skupnost je majhna a držimo trdno. Ostale so nam v spominu besede že preminulega duhovnika don Darietta, ki je pravil: »Pochi ma boni« (mali a dobri ) in to nas spodbuja, da vztrajamo hvaliti Boga v našem slovenskem materinem jeziku.

Breve storia dei fedeli di lingua slovena della chiesa di San Vincenzo de’ Paoli

Nel 1947, con orario delle  7.00 del mattino, è iniziata la liturgia in lingua slovena. Il primo sacerdote  era msgr. Ivan Kramarič. Da quell’anno si sono succeduti tantissimi sacerdoti: Jože Jamnik, Lojze Zupančič,  Marij Gerdol, Anton Surina, Stanko Janežič, padre Alfons Valič, Stanko Živic, Jože Špeh ed ora padre Rafko Ropret.
Nello stesso anno 1947, sotto la direzione del m.o Schiavoni, si è costituito pure il coro sloveno. Anche alla direzione del coro ed accompagnamento all’organo hanno preso parte diversi maestri, sia italiani che sloveni. Tra questi il m.o Tiberio poi Marica Zupančič, sorella del sacerdote Zupančič; il compositore Zorko Harej ed anche il già defunto Paolo Coral  e prof. Marjan Kos; nel 1970, per ben 20 anni il m.o Giorgio Cecchini. A lui sono succeduti due giovani organisti Tamara Cetin e David Puntel. Dall’anno 2000 fino alla sua prematura scomparsa accompagnava il coro la prof.ssa Učka Krže. Nel novembre 2011 ha preso il suo posto il prof. Andrej Pegan. Il coro, numerosissimo all’inizio, si è ridotto e per questa ragione già da diversi anni canta la lode al Signore in lingua slovena tra i banchi della  chiesa. Anche le prove del coro sono passate dalla chiesa alla saletta parrocchiale di via Revoltella, da noi chiamata Ognjišče. In questa saletta ci ritroviamo dopo la Santa Messa non solo per provare ma anche per bere un caffè con un dolcetto, fare due chiacchiere e stare in allegra compagnia. Una volta all’anno, in tarda primavera, organizziamo con il coro una gitarella con pranzo incluso.
Due volte all’anno, durante le festività pasquali e natalizie, presso l’Istituto Itis, il coro con il proprio organista partecipa alla Messa in lingua slovena per i residenti in quella struttura.
Durante l’anno e dal 1966, ogni domenica e festività, celebriamo la Santa Messa alle ore 8.00. Nel periodo della quaresima, il venerdì pomeriggio,  cerchiamo di partecipare anche alla Via crucis ma il Venerdì santo  sempre. Anche nel mese di maggio prepariamo la celebrazione con le Litanie alla Vergine Maria.
Il 22 dicembre 2011 la scuola di musica slovena Glasbena matica ha organizzato in questa chiesa, con i propri alunni,  un riuscitissimo  concerto di Natale.
Invece il 26 febbraio 2015 assieme all’Associazione slovena coristi riuniti di Trieste si è svolto un concerto organistico durante il quale hanno suonato il prof. Tomaž Simčič,  David Lenissa e l’organista del coro sloveno prof. Andrej Pegan. Durante il concerto si è esibito anche il coro dell’Associazione slovena coristi riuniti. Anche questo concerto è riuscito bene con grande partecipazione di pubblico.
La nostra comunità slovena è piccola ma teniamo sempre in mente le parole del defunto don Darietto: «Pochi ma boni» e la lode al Signore nella nostra madre lingua ci aiuta ad andare avanti.